MẶT BÀN NGUYÊN TẤM HƯƠNG XÁM

MẶT BÀN NGUYÊN TẤM HƯƠNG XÁM

MẶT BÀN NGUYÊN TẤM HƯƠNG XÁM

Bàn ăn gỗ tự nhiên tại Hải Dương

Bàn ăn gỗ tự nhiên tại Hải Dương

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 15 cm x 320 cm;

                                   Ghế ăn: theo yêu cầu

Mua hàng

Mặt bàn gỗ_MBG317

Mặt bàn gỗ_MBG317:   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 700 cm;

                                   100% gỗ hương vân nguyên tấm, đường nét tự nhiên

Mua hàng

Mặt bàn gỗ_MB317

Mặt bàn gỗ                  Mặt bàn: 99 cm x 10 cm x 256 cm;

                                   100% gỗ hương vân nguyên tấm,

Mua hàng

Mặt bàn gỗ_MB316

Bàn ăn gỗ| Mặt bàn gỗ :   Mặt bàn: 90 cm x 10 cm x 200 cm;

                                   100% gỗ hương vân nguyên tấm, đường nét tự nhiên

Mua hàng

Mặt bàn gỗ_MB315

Bàn ăn gỗ| Mặt bàn gỗ :   Mặt bàn: 90 cm x 10 cm x 200 cm;

                                        100% gỗ hương vân nguyên tấm,

Mua hàng

Mặt bàn gỗ_MB314

Mặt bàn gỗ                  Mặt bàn: 90 cm x 10 cm x 200 cm;

                                   100% gỗ hương vân nguyên tấm,

Mua hàng

Mặt bàn gỗ_MB313

Mặt bàn gỗ                  Mặt bàn: 90 cm x 18 cm x 6000 cm;

                                   100% gỗ hương vân nguyên tấm,

Mua hàng

Bàn ăn gỗ _BA102

Bàn ăn gỗ _BA102:  

Mặt bàn: 90 cm x 20 cm x 6000 cm;   

21 ghế tròn

Mua hàng

Bàn ăn gỗ tự nhiên BA024

Bàn ăn gỗ tự nhiên BA024

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 12,5 cm x 200 cm

                                   Chất gỗ: 100% Gỗ hương vân Nam Phi loại 1

Mua hàng

Bàn ăn gỗ tự nhiên BA022

Bàn ăn gỗ tự nhiên BA022

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 85 cm x 10 cm x 160 cm

                                   Chất gỗ: 100% Gỗ hương vân Nam Phi loại 1

Mua hàng

Bàn ăn gỗ tự nhiên BA017

Bàn ăn gỗ tự nhiên

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 300 cm

                                   Chất gỗ: 100% Gỗ hương vân Nam Phi loại 1

Mua hàng

Bàn ăn gỗ tự nhiên - BA016

Bàn ăn gỗ tự nhiên 

                                   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 300 cm

                                   Chất gỗ: 100% Gỗ hương vân Nam Phi loại 1

Mua hàng