Bàn GIám Đốc

Bàn GIám Đốc

Bàn GIám Đốc

Bàn làm việc - BGD017

Bàn làm việc/Bàn Giám đốc

Gỗ tự nhiên 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1840 x Rộng 840 (KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

Mua hàng

Bàn Giám đốc tại Hải Phòng

Bàn Giám đốc tại Hải Phòng

Gỗ tự nhiên 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao760 mm (KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

Mua hàng

Bàn giám đốc Gỗ tự nhiên

Bàn giám đốc - BGD016

Gỗ tự nhiên 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao760 mm (KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

 
 
Mua hàng

Bàn làm việc tại Hà Nội

Bàn làm việc tại Hà Nội

Gỗ tự nhiên 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao760 mm (KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

Mua hàng

Bàn làm việc tại Khánh Hòa

Bàn giám đốc tại Khánh Hòa

Gỗ tự nhiên 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao760 mm (KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

Mua hàng

Bàn làm việc tại Hải Dương

Bàn giám đốc tại Hải Dương

Gỗ tự nhiên 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao760 mm (KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

Mua hàng

Bàn giám đốc tại Phú Thọ

Bàn giám đốc tại Phú Thọ

Gỗ gụ lào 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao760 mm (KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

Mua hàng

Bàn giám đốc tại Cần thơ

Bàn giám đốc tại Cần thơ: Gỗ Gụ lào 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao 760 mm

(KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

Mua hàng

Bàn giám đốc tại Hà Nội

Bàn giám đốc_BGD002

Gỗ Gụ 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao760 mm (KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

Mua hàng

Bàn giám đốc tại Quảng Bình

Bàn giám đốc tại Quảng Bình

Gỗ hương vân 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao760 mm (KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

Mua hàng

Bàn giám đốc tại Quảng Ninh

Bàn giám đốc tại Quảng Ninh

Gỗ tự nhiên 100%;Vân gỗ đẹp; gỗ nguyên tấm

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao760 mm; mặt dầy 10cm(KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

Mua hàng

Bàn làm Việc

Gỗ tự nhiên 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao760 mm (KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

Mua hàng