Gỗ Trang Trí

Gỗ Trang Trí

Gỗ Trang Trí

Bàn làm việc - BGD017

Bàn làm việc/Bàn Giám đốc

Gỗ tự nhiên 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1840 x Rộng 840 (KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

Mua hàng

Bàn Giám đốc tại Hải Phòng

Bàn Giám đốc tại Hải Phòng

Gỗ tự nhiên 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao760 mm (KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

Mua hàng

Tranh gỗ đục tay

Tranh gỗ đục tay

Chất liệu: Gỗ cẩm

KT: rộng 90 cm dài 1m6 dầy 20 cm

 
Mua hàng

Vách dán tường

Vách dán tường

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Quy cách: Tùy theo diện tích

 
Mua hàng

Đồng hồ cây - DH002

Đồng hồ cây

KT: Rộng 97 x Sâu 42 x Cao 232 (cm)

Chất liệu: Gỗ hương đá/ Gỗ gõ đỏ/ Gỗ Mun

 
 
 
Mua hàng

Bàn giám đốc Gỗ tự nhiên

Bàn giám đốc - BGD016

Gỗ tự nhiên 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao760 mm (KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

 
 
Mua hàng

Đồng hồ cây - DH001


Đồng hồ cây

Chất liệu: Gỗ hương đá

Mua hàng

Bàn làm việc tại Hà Nội

Bàn làm việc tại Hà Nội

Gỗ tự nhiên 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao760 mm (KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

Mua hàng

Bàn làm việc tại Khánh Hòa

Bàn giám đốc tại Khánh Hòa

Gỗ tự nhiên 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao760 mm (KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

Mua hàng

Bàn làm việc tại Hải Dương

Bàn giám đốc tại Hải Dương

Gỗ tự nhiên 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao760 mm (KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

Mua hàng

Bàn giám đốc tại Phú Thọ

Bàn giám đốc tại Phú Thọ

Gỗ gụ lào 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao760 mm (KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

Mua hàng

Bàn giám đốc tại Cần thơ

Bàn giám đốc tại Cần thơ: Gỗ Gụ lào 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao 760 mm

(KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

Mua hàng