BÀN 3 TẤM GỖ HƯƠNG XÁM

BÀN 3 TẤM GỖ HƯƠNG XÁM

BÀN 3 TẤM GỖ HƯƠNG XÁM

Bàn ăn gỗ _BA101

Bàn ăn gỗ _BA101:   Mặt bàn: 90 cm x 20 cm x 600 cm;

                                   Mặt ghế: 40 cm x 20 cm x 600 cm                                  

Mua hàng

Bàn ăn gỗ tự nhiên BA026

Quy cách Bàn ăn gỗ:   Mặt bàn: 90 cm x 12,5 cm x 200 cm;

                                   Mặt ghế: 40 cm x 12 cm x 220 cm

                                   Chất gỗ: 100% Gỗ hương vân Nam Phi loại 1

Mua hàng

Bàn ăn gỗ tự nhiên BA015

Quy cách Bàn ăn gỗ tự nhiên:   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 300 cm

                                   Mặt ghế: 40 cm x 10 cm x 320 cm

                                   Chất gỗ: 100% Gỗ hương vân Nam Phi loại 1

Mua hàng

Bàn ăn gỗ tự nhiên - BA014

Bàn ăn gỗ tự nhiên     Mặt bàn: 95 cm x 10 cm x 200 cm

                                   Mặt ghế: 40 cm x 10 cm x 220 cm

                                   Chất gỗ: 100% Gỗ hương vân Nam Phi loại 1

Mua hàng