Bàn ăn

Bàn ăn

Bàn ăn

Bộ bàn ăn gỗ VIP Tại Hồ Chí Minh

Bộ bàn ăn gỗ VIP Tại Hồ Chí Minh

Bộ bàn ăn 12 ghế

Mặt bàn ăn: 93m x 15 cm x 250 m; (chất liệu: Hương đá)

 
 
Mua hàng

Bộ bàn ăn gỗ - BA125

Bộ bàn ăn gỗ - BA125

Bộ bàn ăn 10 ghế

Mặt bàn ăn: 1m x 16 cm x 300 m; (chất liệu: gõ đỏ)

 
 
Mua hàng

Bàn ăn gỗ nguyên khối đẹp

Bộ bàn ăn 

Mặt bàn ăn: 116cm x 13 cm x 301 cm; 

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bàn tròn gỗ - BT100

Bàn tròn gỗ - BT100

Đường kính 135 cm

Chất liệu: Gỗ gõ đỏ

Mua hàng

Bộ bàn ăn - BA3

Bộ bàn ăn 

Mặt bàn ăn: 1.07m x 16 cm x 2.65 m; 

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bộ bàn ăn - BA2

Bộ bàn ăn - BA2

Mặt bàn ăn: Rộng 82 cm x 14 cm x 2.65 m; 

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bộ bàn ăn 6 ghế - BA1

Bộ bàn ăn 6 ghế

Mặt bàn ăn: 1.07m x 16 cm x 2.65 m; 

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bộ bàn ăn 6 ghế

Bộ bàn ăn 6 ghế

Mặt bàn ăn: 1m cm x 16 cm x 1.65 m; (chất liệu: gõ đỏ)

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

 

Mua hàng

Bàn ăn gỗ tự nhiên - BA124

Mặt bàn ăn: 80 cm x 15 cm x 142 cm; (chất liệu: gỗ hương)

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bàn ăn gỗ tại Hà Nội 1

Mặt bàn ăn: 90 cm x 13 cm x 300 cm; (chất liệu: Cẩm Đá)

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bàn ăn gỗ tại Quảng Ninh

Bàn ăn gỗ tại Quảng Ninh

Mặt bàn: 99 cm x 12 cm x 218 cm;

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bàn ăn gỗ tại Hải Phòng

Bàn ăn gỗ tại Hải Phòng

Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 360 cm;

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng