MẶT BÀN NGUYÊN TẤM CẨM ĐÁ

MẶT BÀN NGUYÊN TẤM CẨM ĐÁ

MẶT BÀN NGUYÊN TẤM CẨM ĐÁ

Bàn ăn gỗ nguyên khối đẹp

Bộ bàn ăn 

Mặt bàn ăn: 116cm x 13 cm x 301 cm; 

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Mặt bàn nguyên khối gỗ tự nhiên - MB413

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: dầy 13 cm x dài 268 cm x rộng 107cm

                                   100% gỗ hương đá nguyên tấm 

Mua hàng

Mặt bàn gỗ tại Tây Ninh

Quy cách sản phẩm:  

Mặt bàn: 90 cm x 13 cm x 300 cm;

100% gỗ Cẩm nguyên tấm, Vân Mây

Mua hàng

Bàn ăn|Mặt Bàn ăn gỗ cẩm đá_MBA412

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 79 cm x 12 cm x 136 cm;

                                   100% gỗ cẩm đá nguyên tấm 

Mua hàng

Bàn ăn| Mặt bàn ăn gỗ cẩm đá_MBA411

Bàn ăn| Mặt bàn ăn gỗ:   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 290 cm;

                                   100% gỗ cẩm đá nguyên tấm 

Mua hàng

Bàn ăn|Mặt bàn ăn gỗ cẩm đá_MBA410

Bàn ăn|Mặt bàn ăn gỗ:   Mặt bàn: 80 cm x 10 cm x 136 cm;

                                   100% gỗ cẩm đá nguyên tấm 

Mua hàng

Bàn ăn|Mặt bàn gỗ cẩm đá_MBA409

QBàn ăn|Mặt bàn gỗ :   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 290 cm;

                                     100% gỗ cẩm đá nguyên tấm 

Mua hàng

Bàn ăn|Mặt bàn gỗ cẩm đá _MBA408

Bàn ăn|Mặt bàn gỗ:   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 290 cm;

                                   100% gỗ cẩm đá nguyên tấm 

Mua hàng

Bàn ăn|Mặt bàn ăn gỗ cẩm đá_MBA407

Bàn ăn|Mặt bàn ăn gỗ :   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 290 cm;

                                        100% gỗ cẩm đá nguyên tấm 

Mua hàng

Bàn ăn|Mặt bàn ăn gỗ cẩm đá_MBA406

Bàn ăn|Mặt bàn ăn gỗ:   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 290 cm;

                                   100% gỗ cẩm đá nguyên tấm 

Mua hàng

Bàn ăn| Mặt bàn gỗ _MBA404

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 245 cm;

                                   100% gỗ cẩm đá nguyên tấm  

Mua hàng

Bàn ăn|Mặt bàn ăn gỗ cẩm đá _MBA403

Bàn ăn|Mặt bàn ăn gỗ:   Mặt bàn: 86 cm x 10 cm x 256 cm;

                                   100% gỗ cẩm đá nguyên tấm  

Mua hàng