giường gỗ cẩm đá

giường gỗ cẩm đá

giường gỗ cẩm đá

Giường ngủ dát vàng gỗ tự nhiên cao cấp

Quy cách giường ngủ dát vàng:

1 chiều 2m x  1 chiều 2m2

Chất gỗ: Gỗ Hương đá

Mua hàng