giường gỗ cẩm đá

giường gỗ cẩm đá

giường gỗ cẩm đá

Giường gỗ tự nhiên dát vàng tại Văn Ba Gỗ TO

Giường gỗ tự nhiên dát vàng tại Văn Ba Gỗ TO

KT: 2m*2m2

Chất liệu: gỗ hương đá vip

Mua hàng

Giường ngủ dát vàng gỗ tự nhiên cao cấp

Quy cách giường ngủ dát vàng:

1 chiều 2m x  1 chiều 2m2

Chất gỗ: Gỗ Hương đá

Mua hàng