quách gỗ vàng tâm trạm rồng

quách gỗ vàng tâm trạm rồng

quách gỗ vàng tâm trạm rồng

quách gỗ vàng tâm trạn rồng_ Q10

quách gỗ vàng tâm trạn rồng_ Q10

Kích thước Phủ bì : cao 55 rộng 55 dài 97.thiên 10,thành 10cm,địa 10cm.

Mua hàng

Quách gỗ vàng tâm trạm rồng sen_ Q12

Quách gỗ vàng tâm trạm rồng sen

 Kích thước Cao 60cm, rộng 56cm, dài 97cm, nắp dày 12 cm, địa dày 10cm, thành dày 1

Mua hàng

Quách gỗ vàng tâm| Quách chạm rồng _QR15

Quách gỗ vàng tâm| Quách chạm rồng _QR15

Kích thước Phủ bì : Cao 55 cm, rộng 55cm, dài 97cm, nắp dày 12cm, địa dày 10cm, thành dày 10cm

Chất liệu : Gỗ Vàng Tâm 100% không giác ,không dập vỡ, hà rồ

Mua hàng

Quách gỗ vàng tâm| Quách chạm rồng

Quách gỗ vàng tâm

Kích thước Phủ bì : Cao 55 cm, rộng 55cm, dài 97cm, nắp dày 12cm, địa dày 12cm, thành dày 10cm

Chất liệu : Gỗ Vàng Tâm 100% không giác ,không dập vỡ, hà rồ

Mua hàng
HOT

Quách gỗ vàng tâm trạm rồng _ QR10

Quách gỗ vàng tâm

Cao 48cm, rộng 48cm, dài 87cm, nắp dày 10 cm, địa dày 10 cm, thành dày 10 cm. 

Gỗ vàng tâm xanh 100%

Mua hàng
- 3%

Quách gỗ vàng tâm trạm rồng

Quách gỗ vàng tâm trạm rồng

Cao 46cm, rộng 45cm, dài 87cm, nắp dày 10 cm, địa dày 8 cm, thành dày 8 cm. 

Gỗ vàng tâm 100% 

Mua hàng