MẶT BÀN NGUYÊN TẤM CẨM LAI

MẶT BÀN NGUYÊN TẤM CẨM LAI

MẶT BÀN NGUYÊN TẤM CẨM LAI

Mặt bàn tròn gỗ cẩm - MBTC008

Mặt bàn tròn_BT008

Quy cách : 110cm x 12cm

Mua hàng

Mặt bàn gỗ nguyên tấm tại Thừa Thiên Huế

Mặt bàn gỗ nguyên tấm: 99 cm x 16 cm x 256 cm;

                                       100% gỗ cẩm nguyên tấm,

Mua hàng

Mặt bàn ăn - MBG329

Mặt bàn gỗ nguyên tấm: 1m1-1m2 cm x 20 cm x 420 cm;

                                       100% gỗ cẩm nguyên tấm,

 
Mua hàng

Mặt bàn ăn|Bàn ăn_BA052

Mặt bàn ăn|Bàn ăn

Mặt bàn gỗ: 90 cm x 10 cm x  234cm;    

Mua hàng