MẶT BÀN NGUYÊN TẤM CẨM LAI

MẶT BÀN NGUYÊN TẤM CẨM LAI

MẶT BÀN NGUYÊN TẤM CẨM LAI

Mặt bàn gỗ nguyên tấm tại Thái Nguyên

Mặt bàn gỗ nguyên tấm tại Thái Nguyên

100% gỗ cẩm nguyên tấm

Hàng tự nhiên nguyên khối

 
Mua hàng

Mặt bàn tròn gỗ cẩm - MBTC008

Mặt bàn tròn_BT008

Quy cách : 110cm x 12cm

Mua hàng

Mặt bàn gỗ nguyên tấm tại Thừa Thiên Huế

Mặt bàn gỗ nguyên tấm: 99 cm x 16 cm x 256 cm;

                                       100% gỗ cẩm nguyên tấm,

Mua hàng

Mặt bàn ăn - MBG329

Mặt bàn gỗ nguyên tấm: 1m1-1m2 cm x 20 cm x 420 cm;

                                       100% gỗ cẩm nguyên tấm,

 
Mua hàng

Mặt bàn ăn|Bàn ăn_BA052

Mặt bàn ăn|Bàn ăn

Mặt bàn gỗ: 90 cm x 10 cm x  234cm;    

Mua hàng